Kerncijfers Mobiliteit 2018

Kerncijfers Mobiliteit 2018 laat zien hoe het autoverkeer groeit. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelt. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. Of er meer of minder last is van files en verkeersdrukte. Welke ontwikkelingen spelen in het goederenvervoer. De Kerncijfers Mobiliteit 2018 geven hierbij een korte toelichting op de thema’s personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu, en een schets van de te verwachten mobiliteit op de middellange termijn: 2018-2023.