Bijlage 2 moties en toezeggingen

De bijlage bevat de afspraken uit de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018 naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen.

De afspraken gaan over:

  • de bereikbaarheid van Twente via de A1/A35;
  • regionale knelpunten op het spoor;
  • spoorproject Leiden - Utrecht;
  • spoorverbinding Dordrecht-Brabant;
  • sluizen Kornwerderzand;
  • geluidsproblematiek Coenbrug;
  • CO2-neutraliteit;
  • regionale cofinanciering.