Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten


De rapportage bevat de voortgang van de projecten onder de Tracéwet tot en met de vaststelling van het Tracébesluit. Deze rapportage geeft voor de projecten ook de mijlpalen voor realisatie.