Bijlage 7 rapport focusgroepen over luchtvaart

Luchtvaart heeft te maken met thema’s als klimaat, economie en leefbaarheid. Wat vinden Nederlanders daarvan? In juni 2018 discussieerden kleine groepen deelnemers hierover. Dit gebeurde onder leiding van bureau WesselinkVanZijst voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).