Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebieden haar bewoners

Het rapport richt zich op de gevolgen van de lading die het containerschip MSC ZOë verloren heeft voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee.