Kennisgeving MIRTVerkenning A4 Burgerveen-N14

Het document bevat een kennisgeving over de wijziging in de procedure voor de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor de A4 Burgerveen-N14 .