Droogtemonitor 3 september 2019

10e monitor van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) over de droogte in de zomer van 2019. En de maatregelen die als gevolg daarvan worden genomen door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).