Rapport WODC Recidive na maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

Het rapport evalueert de effectiviteit van de maatregelen voor bestuurders van motorrijtuigen die zich schuldig hebben gemaakt aan rijden onder invloed of risicovol rijgedrag en onderzoekt de kenmerken en de recidive van personen die deelnemen aan deze maatregelen.