Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit

Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de kwaliteit van milieueffectrapporten in Nederland. Ook is gekeken naar manieren om inzicht te krijgen in het aantal procedures voor en beoordelingen van milieueffectrapportages.