Rapport Voortvarend Bouwen voor de Toekomst

Het rapport bevat een verkenning naar nut en noodzaak van het project Zuidasdok op het gebied van ruimtelijke ordening, vervoer en transport.

Rapport Voortvarend Bouwen voor de Toekomst (PDF | 63 pagina's | 4,7 MB)