Halfjaarrapportage Zuidasdok

Het rapport bevat de halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het
project Zuidasdok, inclusief Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. De
rapportage richt zich op de periode juli tot en met december 2019.