Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2019 tekst + tabellen

De rapportage geeft de geactualiseerde planning van alle lopende projecten aan hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2019.

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2019 tekst + tabellen  (PDF | 12 pagina's | 763 kB)