Addendum bij het eindrapport van de nationale analyse waterkwaliteit Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

Het addendum bevat herberekeningen bij de Nationale analyse waterkwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van de definitieve doelen en aandacht voor drinkwater.

Addendum bij het eindrapport van de nationale analyse waterkwaliteit Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit (PDF | 52 pagina's | 3,2 mB)