Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten

De strategie zet in op het terugdringen van de uitstoot van CO₂ en de bijdrage aan een circulaire economie bij rijksinfrastructurele projecten.

Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten (PDF | 25 pagina's | 1,6 MB)