Roadmap naar 2030

Het rapport gaat over de voortgang van de activiteiten in het kader van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus(BAZEB) in de 1e helft van 2020.

Roadmap naar 2030 (PDF | 33 pagina's | 1,1 MB)