Onderzoek veiligheid N9, N99 EN N250 fase 1 probleemanalyse

Het onderzoeksgebied gaat over delen van de Rijkswegen N9 en N99, een gedeelte van de provinciale weg N250 en de naastgelegen parallelwegen. In de eerste fase van dit verkeersveiligheidsonderzoek is een probleemanalyse op basis van deze wegen uitgevoerd. Deze eerste fase geeft inzicht en overzicht in de (oorzaken van) verkeersveiligheidsrisico’s en geeft een aanzet voor denkbare oplossingsrichtingen voor de tweede fase. Rapportage fase 2: mogelijke oplossingen en maatregelen is op 9 juni 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onderzoek veiligheid N9, N99 EN N250 fase 1 probleemanalyse (PDF | 72 pagina's | 3,8 MB)