Passende beoordeling Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

De Passende beoordeling van het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) beschrijft de mogelijke effecten van het voorgenomen beleid van het NWP op de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. De Passende beoordeling is onderdeel van het PlanMER (milieueffectrapport) voor het NWP.