Ethanol voor bijmenging in benzine in Nederland

Het rapport bevat een verkennend onderzoek van TNO naar de markt voor bio-ethanol in Nederland en een toelichting op de normeringen en regelgeving voor de bijmenging van bio-ethanol aan benzine (zoals E5 en E10) die van toepassing is in Nederland.