Dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen in 2018

Het rapportĀ van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) bevat een analyse van ongevalsfactoren en letselfactoren bij verkeersongevallen in 2018. Het gaat daarbij in op aanknopingspunten voor verbetermaatregelen.