Verkenning plasticvrije coatings en barrières op (voedsel)verpakkingen van papier en karton (LCA Centre)

In dit rapport wordt een analyse gegeven van het gebruik van barrière technieken en specifiek waterdispersies in de context van de SUP-regelgeving en van de diverse “plastic free” claims.