Quick Scan toepassing afwegingskader 30 km/u op landelijke schaal

In deze Quick Scan worden de resultaten beschreven aan de hand van een datagedreven toepassing van het afwegingsschema 30 km/u op 50 km/u-wegen binnen de bebouwde kom.

Quick Scan toepassing afwegingskader 30 km/u op landelijke schaal (PDF | 28 pagina's | 1,2 MB)