Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

Introductiedossier deel 1: De organisatie (PDF | 144 pagina's | 3,3 MB)

Introductiedossier deel 2: Inhoudelijke overdracht (PDF | 195 pagina's | 2,7 MB)