Besluit Wob-verzoek over infrastructuurprojecten in de Braziliaanse Amazone

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 14 februari 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft stukken over Nederlandse diplomatie bij infrastructuurprojecten in het Braziliaanse Amazonegebied.