Op een snijvlak van belangen

Nederland is een welvarend land. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het behoud daarvan en zet zich continu in voor een bereikbaar, veilig en duurzaam Nederland. Heel Nederland is het werkterrein. Het ministerie werkt aan een veilig en bereikbaar land met een gezonde en duurzame leefomgeving. Hierbij staat het voor grote uitdagingen met gemeenschappelijke, maar ook veel tegengestelde belangen. Aandacht voor het milieu in combinatie met snel en veilig van A naar B. Economische groei en een veilige infrastructuur, in balans met een gezonde leefomgeving.

Als land onder zeeniveau krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen. We zetten daarom in op CO2-neutraal leven, werken en wonen. Tegelijkertijd beschermen we onze kust en riviergebieden.

We willen dat Nederland optimaal bereikbaar blijft en meegroeit met de wereldeconomie, als logistiek knooppunt en handelsland. Zonder goede wegen, spoorverbindingen, havens, vaarwegen en luchthavens komt onze economie tot stilstand. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid ons land zo in te richten dat mensen prettig wonen.

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Als tussenstap hebben we de ambitie om in 2030 het nationale verbruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen.

Onze omgeving is van ons allemaal

IenW opereert op het snijvlak van belangen. Het verbeteren van onze bereikbaarheid, (water)veiligheid in een duurzame leefomgeving. Dit doen IenW’ers via een combinatie van hoofden en handen: wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders. Specialisten van het departement, Rijkswaterstaat (RWS),  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen komen zij tot slimme oplossingen en praktische daden, juist omdat ze allemaal anders denken. Ze werken niet alleen, maar samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden. Onze omgeving is van ons allemaal.

De kracht van het contrast

Uit dilemma’s en diversiteit ontstaan prachtige oplossingen. Wat onmogelijk lijkt, kan wél. Zoals bij het gebied rond Lent (Nijmegen). We zorgen dat de rivier hier minder snel buiten haar oevers kan treden, terwijl we meer ruimte maken voor natuur en woningen. Een innovatieve oplossing die tot veel internationale aandacht en kennisexport leidt. Of neem de A2 door Maastricht. Die loopt nu ondergronds, waardoor twee wijkdelen één verenigde wijk worden en mensen schonere lucht inademen. En de aanleg van de nieuwe A9 bij Amsterdam: we bouwen een tunnel die zorgt voor betere bereikbaarheid en tegelijk ontstaat er een nieuw groengebied zo groot als twee Vondelparken.

In 2030 wil Nederland de koploper zijn als het gaat om hergebruik van grondstoffen. We zijn dan het land met het minste restafval van Europa en het laagste CO2-verbruik. Onze lucht- en waterkwaliteit is van Europese topkwaliteit. We vormen een ultramodern knooppunt dat ons nog beter verbindt met de wereld. Maar bovenal is en blijft Nederland bereikbaar, veilig en duurzaam.

We zijn met onze medewerkers en stakeholders continue in gesprek over de afwegingen die we moeten maken. We werken met de kracht van het contrast.

IenW: De Kracht van het Contrast 3

(Op een zwarte achtergrond verschijnt langzaam de tekst: Nederland verandert. En met grote opgaven als stijgend water, afval, drukke wegen en luchtvervuiling staan wij dagelijks en overal in Nederland voor dilemma's. Kampen, half zes 's ochtends.)

DOOR RUSTIGE MUZIEK KLINKT DONDER EN REGEN

GEBIEP VAN EEN WEKKER

RADIOSTEM: Goedemorgen, het is opnieuw erg onstuimig in Nederland wat door een actieve stormdepressie komt.
Windvlagen van tachtig tot negentig per uur...

(Een stuurman op de brug van een boot. Beeldtekst: Soms lijken die dilemma's onoplosbaar. Een vrouw smeert een boterham en een man drinkt van een kopje. Vervolgens staat hij recht en trekt hij z'n jas aan.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Vijf voor zeven in Alkmaar, een vuilnisophaler is aan het werk. Een man stapt uit z'n wagen. Beeldtekst: Want met iedereen rekening houden, kan eigenlijk niet.)

(De man raapt een gebroken veer op van de grond. Beeldtekst: En tegengestelde belangen verenigen kan eigenlijk niet.)

VROUWENSTEM: Inmiddels is de file opgelopen tot tien kilometer.
Hou rekening met een half uur vertraging.

(De stuurman geeft gas bij. Verschillende beelden van mensen die hard aan het werk zijn. Een roeier werpt een tros los en afval wordt verbrand. Een grote graafmachine schept in het zand. Versnelde beelden van een snelweg. Een verkeerscentrum en een man die z'n handen wast. Beeldtekst: Tenzij het wél kan.)

DE RUSTIGE MUZIEK GAAT PLOTS OVER IN STEVIGE MUZIEK

(Verschillende mensen die weglopen. Beeldtekst: Zoals in Kampen bij de IJssel. Waar ruimte voor de rivier de veiligheid waarborgt.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Een hond komt uit het water gerend. Windmolens in de verte. Een woonwijk. Beeldtekst: Zoals in Noord-Holland. Waar woonwijken worden verwarmd met niet-recyclebaar afval.)

(Zoals op onze steeds drukkere wegen. Waar we met slimme oplossingen op het spoor en de weg files bestrijden. Zoals in de Haven van Amsterdam. Waar meer scheepsverkeer zorgt voor minder CO2-uitstoot door biodiesel.)

(Zoals bij de A2-tunnel in Maastricht. Die woonwijken verbindt en weer leefbaar maakt. Het beeld wordt wit. Beeldtekst: En overal in Nederland waar we samen met bedrijven, bewoners en overheden dilemma's omzetten in oplossingen. De kracht van het contrast. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

DE STEVIGE MUZIEK NEEMT AF

RUSTIGE MUZIEK

IJsseldelta: meer scheepverkeer en ruimte voor natuur

IenW: De Kracht van het Contrast 2

(In een rij huizen gaat een lamp aan. Het regent hard. Een man kijkt naar buiten. Een gele auto rijdt door een grote plas. Beeldtekst: Meer water laten stromen als bescherming tegen wateroverlast.)

STEVIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Een man in een oranje jas stapt uit de gele werkauto. In een modderige vlakte plant hij een bord met: Let op, drijfzand. Beeldtekst: Toerisme stimuleren en tegelijkertijd rietvogels aantrekken. De man baant zich een weg door ruig terrein. Hij raapt een veertje op.)

(Beeldtekst: Meer scheepverkeer laten varen door de natuur ruimte te geven. Een graafmachine staat op een schip en stort iets in een drijvende bak ernaast. Beeldtekst: Dat kan eigenlijk niet. Of toch wel? Zoals bij de IJssel bij Kampen.)

(De man loopt bij een rivier. Beeldtekst: dekrachtvanhetcontrast.nl. Een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)

A2 bij Maastricht: beter verbinden met minder asfalt

IenW: De Kracht van het Contrast 1

(Door grijs zand ploegt een rupsband. Een zware machine is iets aan het slopen. Uit een laadklep stroomt bouwmateriaal. Beeldtekst: Meer groen creëren door het bouwen van wegen.)

STEVIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Twee mannen sjouwen met een dikke pijp. Een van hen houdt z'n hoofd onder een waterstraal. Dan bedient hij een grote slijptol. Beeldtekst: De regio beter verbinden met minder asfalt.)

(Een man trekt een werkjas aan. Even later rijdt hij door een tunnel. Beeldtekst: Leefbaarheid in de stad verbeteren en tegelijkertijd bereikbaar blijven. De man kijkt samen met een collega op een kaart. Beeldtekst: Dat kan eigenlijk niet. Of toch wel? Zoals bij de A2 in Maastricht. Auto's rijden over een weg langs een kerk.)

(Beeldtekst: dekrachtvanhetcontrast.nl. Een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.)