Op een snijvlak van belangen: leefbaarheid, bereikbaarheid en waterveiligheid

We willen in een prettige, veilige en goed bereikbare omgeving leven. Dat lukt niet als we onze grondstoffen in het huidige tempo blijven gebruiken. Of als we bijvoorbeeld onze ogen sluiten voor de stijgende zeespiegel. De mogelijkheden van digitale data voor slimme en groene mobiliteit niet benutten. 

Als land onder zeeniveau krijgen we steeds meer te maken met klimaatveranderingen. We zetten daarom in op CO2-neutraal leven, werken en wonen. Tegelijkertijd beschermen we onze kust en riviergebieden. Ook bij het inrichten van onze steden houden we rekening met het veranderende klimaat. Denk aan het inrichten van waterpleinen bij extreme neerslag. Of aan groene daken bij abnormale hitte. 

We willen dat Nederland optimaal bereikbaar blijft en meegroeit met de wereldeconomie, als logistiek knooppunt en handelsland. Zonder goede wegen, spoorverbindingen, havens, vaarwegen en luchthavens komt onze economie tot stilstand. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid ons land zo in te richten dat mensen prettig kunnen wonen. Een nieuwe weg aanleggen betekent ook rekening houden met omwonenden. 

Onze omgeving is van ons allemaal

IenW opereert, kortom, op het snijvlak van drie grote uitdagingen: het verbeteren van onze leefbaarheid, van onze bereikbaarheid én van onze waterveiligheid. Dit doen IenW’ers via een combinatie van hoofden en handen: wetenschappers, beleidsmakers, uitvoerders en toezichthouders. Specialisten van het departement, Rijkswaterstaat (RWS),  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Samen komen zij tot slimme oplossingen en praktische daden, juist omdat ze allemaal anders denken. Ze werken niet alleen, maar samen met burgers, bedrijven en belanghebbenden. Onze omgeving is van ons allemaal. 

De kracht van het contrast

Uit dilemma’s en diversiteit ontstaan prachtige oplossingen. Wat onmogelijk lijkt, kan wél. Zoals bij het gebied rond Lent (Nijmegen). We zorgen dat de rivier hier minder snel buiten haar oevers kan treden, terwijl we meer ruimte maken voor natuur en woningen. Een innovatieve oplossing die tot veel internationale aandacht en kennisexport leidt. Of neem de A2 door Maastricht. Die loopt nu ondergronds, waardoor twee wijkdelen één  verenigde wijk worden en mensen schonere lucht inademen. En de aanleg van de nieuwe A9 bij Amsterdam: we bouwen een tunnel die zorgt voor betere bereikbaarheid en tegelijk ontstaat er een nieuw groengebied zo groot als twee Vondelparken. 

In 2030 wil Nederland de koploper zijn als het gaat om hergebruik van grondstoffen. We zijn dan het land met het minste restafval van Europa en het laagste CO2-verbruik. Onze lucht- en waterkwaliteit is van Europese topkwaliteit. We vormen een ultramodern knooppunt dat ons nog beter verbindt met de wereld. Maar bovenal is en blijft Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig.

We zijn met onze medewerkers en stakeholders in gesprek over de afwegingen die we moeten maken. Het resultaat hiervan, verhalen van binnen en buiten IenW over de kracht van het contrast, verschijnen de komende tijd hier.