Diensten en instellingen ministerie IenW

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Deltacommissaris

De Deltacommissaris bewaakt de voortgang van het Deltaprogramma en adviseert de minister van IenW daarover.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder. De inspectie ziet toe op de naleving van nationale en internationale wetten en regels over een veilige leefomgeving, transport en volkshuisvesting.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in het beleid.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het nationale instituut voor weer, klimaat en seismologie.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert beleidsanalyses uit op gebied van milieu, natuur en ruimte.

Rijkswaterstaat (RWS)

Rijkswaterstaat (RWS) beheert en ontwikkelt de nationale infrastructurele netwerken (water, wegen, verkeer) in Nederland.