01 november Technovember

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

De ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseren samen met de Rijks Innovatie Community TechNovember. Hiermee vragen zij aandacht voor technologische ontwikkelingen in beleid en uitvoering bij de overheid. 

Tijdens TechNovember vinden er 12 ‘deepdives’ plaats voor deelnemers van de ministeries van JenV en BZK. In zo’n deepdive vertelt een wetenschapper over een specifieke technologie, zoals spraakherkenning, quantumcomputers of blockchain. Daarna laten organisaties zien hoe zij deze technologie al toepassen in hun werk. En welke nieuwe toepassingsmogelijkheden zij zien voor de toekomst.