Algemene Verordening Gegevensbescherming bij JenV

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden en bedrijfsleven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt strengere eisen en voorwaarden dan de Wbp. Zo worden de rechten van burgers versterkt en de verplichtingen van organisaties nemen toe. Dat is belangrijk, want privacy is een grondrecht.

Aanpak en best practices

Binnen de overheid is iedere organisatie - zoals ministeries en gemeenten - zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG. Deze pagina laat zien hoe het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) daar invulling aan geeft, door documenten over de aanpak en goede voorbeelden te delen. Producten die het netwerk van Privacy Officers binnen JenV samen ontwikkelt. De documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor professionals die zich bezig houden met privacy en de implementatie van de AVG. Binnen en buiten JenV.