Algoritme verwachte inkomsten en uitgaven JenV (DFEZ)

De directie Financiële en Economische Zaken (DFEZ) beheert de financiën van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij heeft daarvoor een goed beeld nodig van de uitgaven en inkomsten. Het algoritme ‘vermoedelijk beloop’ voorspelt de verwachte inkomsten en uitgaven per jaar van organisatieonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bijvoorbeeld hoeveel geld een organisatieonderdeel (zoals de IND of DJI) aan personeel gaat uitgeven.