Justis, de screeningsautoriteit

Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat doet Justis

  • Justis draagt bij aan een veiligere samenleving door het screenen van personen en organisaties.
  • Justis analyseert informatie uit diverse bronnen om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties.
  • Justis geeft op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af.
  • Justis adviseert de overheid en andere organisaties welke screeningsmogelijkheden het beste passen bij hun behoeften.

De screening die Justis verricht bevordert het vertrouwen in en tussen bedrijven, tussen werkgevers en werknemers en tussen burger en overheid. Daarnaast draagt screening bij aan het vertrouwen dat burgers stellen in bijzondere beroepsgroepen, zoals leraren, controleurs in het openbaar vervoer, taxichauffeurs enz.
Hoogwaardige screening van integriteit door Justis helpt criminaliteit te voorkomen en draagt zo bij aan een veiligere samenleving.