Afschrift brief Rvdr over digitalisering van de Rechtspraak

Afschrift van de brief van de Raad voor de Rechtspraak aan minister Dekker (JenV) over de digitalisering van de rechtspraak. Aanleiding zijn de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over de 7e voortgangsrapportage over de digitalisering van de Rechtspraak.