Afschrift blanco brief consultatie ACR

Afschrift van de brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie (JenV) aan diverse organisaties om te informeren naar hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.