Advies Federatie Auteursrechtbelangen

Afschrift van de brief van de Federatie Auteursrechtbelangen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.