Advies PAM

fschrift van de brief van de Portal Audiovisuele Makers (PAM) aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.