Advies Norma mede namens ACT, NTB, Kunstenbond en Samen1stem

Afschrift van de brief van de beroepsorganisaUe voor acteurs ACT, de vakvereniging voor stemadeurs Samen1Stem, de vakbonden Ntb en de Kunstenbond en collectieve beheersorqanisatie NORMA aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.