Advies PCMI

Afschrift van de brief van het Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.