Advies RODAP

Afschrift van de brief van de RODAP, een vereniging van producenten, omroepen en distributeurs, aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.