Advies Videma

Afschrift van de brief van de Stichting Videma aan het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De brief bevat hun reactie op de vragenlijst over hun ervaringen met de Wet auteurscontractenrecht.