Bijlage1 bij Memorie van Toelichting: Vriend en dienst

Verkennend onderzoek naar de sociaal psychologische relevantie van screening van de sociale omgeving van politiepersoneel.