Memorie van Toelichting aanpassing 2:20 BW - Internetconsultatie

Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen.