Kamerbrief over Slachtofferbeleid

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over een aantal toezeggingen over het beleid voor slachtoffers van criminaliteit. Daarnaast informeert hij de Kamer over de voortgang van de uitvoering van diverse maatregelen uit de meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021. Tot slot geeft hij zijn beleidsreactie op 2 onderzoeken van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over slachtofferbeleid.