Kamerbrief advies commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Minister Dekker biedt de Tweede Kamer het advies aan Tussen Ambt en Markt van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.