Beantwoording vragen schriftelijk overleg over informele JBZ Raad 18 en 19 juli 2019

Minister Grapperhaus beantwoordt de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 18-19 juli 2019 te Helsinki.