Nader rapport Spoedwijziging Vreemdelingenwet2000

Staatssecretaris Broekers-Knol stuurt het nader rapport (advies Raad van State) over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een asielverzoek.