Beantwoording vragen evaluatie Transgenderwet

Minister Dekker beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de evaluatie van de Transgenderwet en biedt het aan de Eerste Kamer.