Kamerbrief digitalisering strafrechtketen

Minister Grapperhaus en minister Dekker informeren de Tweede Kamer over de digitalisering van de strafrechtketen. Zij gaan in op de achtergrond en doelen van het digitaliseringstraject, de belangrijkste projecten die in dit kader worden uitgevoerd, de invulling aan een toekomstbeeld van
de keteninformatievoorziening en de sturing van de kwaliteit en de voortgang van het traject.