Kamerbrief over onderzoek naar verruiming van de aangifteplicht

Minister Dekker stuurt het rapport 'Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?' naar de Tweede Kamer. Het rapport bevat de resultaten van onderzoek dat hij heeft laten doen naar de verruiming van de aangifteplicht naar seksueel misbruik. Hij informeert de Kamer daarbij over het onderzoek dat hij laat uitvoeren naar seksueel misbruik en de drempels voor aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen.