Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijke vragen over reactie op het rapport over tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Minister Dekker beantwoordt stuurt de antwoorden op de vragen over de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders naar de Tweede Kamer.