Kamerbrief bij evaluatierapport Halt voor jongvolwassenen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het evaluatierapport over de pilot 'Halt voor jongvolwassenen' naar de Tweede Kamer. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport. Daarnaast informeert hij de Kamer over het project Halt-feiten en de proces- en effectevaluatie van de Halt-afdoening  voor minderjarigen.