Aanbiedingsbrief rapport Evaluatie art 80a Wet op de rechterlijke organisatie

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie van artikel 80a Wet op de rechterlijke organisatie. Een empirisch-juridische onderzoek naar de toepassing van artikel 80a Wet RO door de Hoge Raad in de sectoren civiel recht, belastingrecht en strafrecht in de periode 2012-2019'. Daarnaast stuurt hij de begeleidende brief aan de Eerste Kamer.