Concept aanpak aan voorzitters veiligheidsregio's en voorzitter Veiligheidsraad aanpak situatie asielopvang

Concept plan van aanpak voor de aanpak van de crisis in de asielopvang voor de middellange- en lange termijn en maatregelen voor de korte termijn.